Algemene Voorwaarden

Solware maakt gebruik van de branche voorwaarden van ICT~Office welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De ICT~Office voorwaarden van Solware zijn opgebouwt uit de volgende modules:

Neem contact op