Portfolio

BouwCloud - Bouwmeester

Bouwmeester is in 1964 opgericht en richt zich op mutatie- en klachtenonderhoud voor woningcorporaties in de Haagse regio. Het bedrijf is inmiddels gegroeid naar ca. 60 medewerkers. Naast de afdeling mutatie- en klachtenonderhoud heeft Bouwmeester een eigen projectafdeling die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden waar een bestektekening en planning aan ten grondslag ligt.

Bouwmeester heeft intern een software systeem ontwikkeld voor het verwerken van digitale werkbonnen. Dit systeem wordt uitsluitend intern gebruikt. Om ketenpartners verder te betrekken bij de digitalisering van het primaire proces is Solware gevraagd een online portal te ontwikkelen waarin het proces transparant en inzichtelijk gemaakt wordt: genaamd BouwCloud. Belangrijk voor het succes van BouwCloud is het laten invoeren van declaraties door onderaannemers in BouwCloud.

Impact

Met veel gemak wordt nu dagelijks de dagplanning automatisch opgesteld naar aanleiding van een optimale combinatie van competenties, dagdelen, werkduur, materiaal halen en rijroutes. Vervolgens worden met één druk op de knop de werkbonnen gedistribueerd naar de mobiele Android App die alle medewerkers op hun smartphone hebben staan. Samenvattend is BouwCloud een online platform waarmee werknemers en onderaannemers hun werk ontvangen, afmelden en verantwoorden naar de hoofdaannemer (Bouwmeester) die het werk inplant.

  • Digitalisering werkbonnen
  • Plannen op basis van GPS en competentie
  • Mobile App voor medewerkers
  • Realtime planbord
  • Inzage in routes met Google Maps
  • MijnOmgeving voor onderaannemers
  • KPI's voor openstaande acties
  • Koppeling intern ERP systeem

Aanpak

Bouwmeester heeft de probleemstelling gepresenteerd en tevens de oplossingsrichting aangegeven. Na de impact analyse van het primaire proces is er gestart met de ontwikkeling van BouwCloud. Binnen korte tijd (8 weken) is het facturatie proces met de onderaannemers geautomatiseerd en is vervolgens gekozen voor het verder automatiseren van de dagplanning.

Rol Solware

Solware heeft als kennishouder van webapplicaties, mobiele apps en administratieve processen de vereiste kennis en kunde ingebracht. Gedurende het proces heeft Solware continu als sparringpartner opgetreden, waarin tijdens de applicatie-ontwikkeling enerzijds is ingezet op het creëren van zoveel mogelijk business value en anderzijds op het bewaken van het budget.

Technologie

Solware framework 2.0, PDF generatie, Mootools, Jquery mobile, MySQL5, HTML5, Javascript, JSON CSS3, PHPExcel, Google Maps integratie, Geo locations met Google Maps API, Java voor Android, Mobiele authenticatie op basis van IMEI, Mobile imaging.

Neem contact op