Portfolio

Chain4S - Dutch Flower Group

De Dutch Flower Group is met 1500 medewerkers 's werelds grootste leverancier van bloemen en planten. De strategie van de groep is om voor alle afzetsegmenten in de bloemen- en plantenhandel de juiste producten te leveren. Die strategie stelt hoge eisen aan het specialisme van de Dutch Flower Group: om die reden zijn er meerdere ondernemingen actief onder de vlag van de groep, elk met een eigen klantprofiel. Wereldwijd opereren en werken voor onder meer de grootste afnemers ter wereld vraagt ook een optimale schaalgrootte. Die heeft de Dutch Flower Group

Chain4S (Chainforce)

Het interactieve ketenplatform Chain4S is ontwikkeld vanuit de toenemende vraag naar transparantie en intensieve samenwerking in de (sierteelt)keten, zowel aan de productiezijde bij kwekers als aan de consumentenkant bij de retailers, in een besloten en vertrouwelijke omgeving.

Bezoek www.chain4s.nl voor meer informatie

Impact

Een breed gedragen app die appelleert aan de groeiende behoefte in de sierteeltketen om informatie op transparante wijze binnen gesloten ketens te ontsluiten voor alle deelnemende schakels.

Informatie die de communicatie tussen alle deelnemende schakels mogelijk maakt en daarmee de kwaliteit en toegevoegde waarde van die keten continu verbeterd.

Een instrument waarmee elke schakel haar rol kan versterken door op actieve wijze toegevoegde waarde aantoonbaar te maken voor alle schakels. Kortom: een instrument wat innovatie versnelt door actieve informatie uitwisseling en toepassing in de praktijk.


  • iPhone en Android Messenger App - realtime berichten plaatsen
  • Transparante keten (Kweker,Handelspartner,Retailer)
  • Open communicatie (Interactieve timeline)
  • Communiceren in 5 talen

Apple App Store Android app on Google Play

Aanpak

Vanuit een gezamenlijk gedragen visie op de sector heeft het Solware team samen met de directie van Van Dijk Flora de vraagstelling geconcretiseerd en vertaald naar behoeften per schakel in de sierteeltketen. Vervolgens zijn deze behoeften tijdens interviews met stakeholders gevalideerd, aangevuld en in visuals (een beeldend voorbeeld van de Chain4S) vertaald. De visuals zijn tenslotte in een intensief ontwikkelproces in nauwe afstemming met Van Dijk Flora ontwikkeld.

Rol Solware

Solware heeft als kennishouder van web- en mobile apps samen met zusterbedrijf Freshprojects, als kennishouder van de tuinbouwsector, de vereiste kennis en kunde ingebracht. Gedurende het proces heeft Solware continu als sparringpartner opgetreden, waarin tijdens de applicatie-ontwikkeling enerzijds is ingezet op het creƫren van zoveel mogelijk business value en anderzijds op het bewaken van het budget.

Technologie

Solware framework 2.0, MySQL5, PHP5, jQuery, Phonegap, iOS, Android.

Neem contact met ons op Wilt u ook een high impact app?