Solware

Visie Solware

Wij geloven dat elke onderneming haar onderscheidend vermogen aantoonbaar kan vergroten door het medium internet actief in het businessmodel te betrekken. Het Solware team gelooft in het doorbreken van de status quo door: toepassing van de nieuwste internettechnologie, bestaande businessmodellen transparanter en efficiënter te maken, en zelfs nieuwe businessmodellen te ondersteunen met state of the art online oplossingen.

Het Solware team wil dé internetpartner zijn voor ondernemers en ondernemingen, omdat de medewerkers een kick krijgen van het maken van de mooiste oplossingen die tevens maximale toegevoegde waarde creëren voor de klant. Het grootste compliment voor het Solware team is het krijgen van vervolgopdrachten bij klanten om de business voorsprong verder uit te bouwen op basis van de laatste technologische ontwikkelingen.

De wijze hoe Solware haar drijfveren realiseert zijn gebaseerd op:

  • De Agile Scrum werkwijze, waarbij kennis van Solware en kennis van de klant optimaal wordt gecombineerd met een zo laag mogelijke overhead en focus op toegevoegde waarde;
  • De ambitie om als eerste de nieuwste technologieën te testen, te omarmen en daar waar mogelijk toe te passen;
  • De visie dat internet alle tradities en regels kan veranderen; de basis voor de mindset van Solware dat alles ter discussie gesteld kan worden om het beste resultaat te verkrijgen;
  • De visie dat het beste resultaat gerealiseerd wordt met de eindgebruiker in gedachte.

Neem contact met ons op Bekijk onze complete portfolio of