Portfolio

Deelnemeradministratie voor Benecke

Benecke is reeds 25 jaar de toonaangevende bedenker, ontwikkelaar en uitvoerder van educatie- en communicatieconcepten voor professionals in de Nederlandse gezondheidszorg. De projecten richten zich hoofdzakelijk op nascholingsactiviteiten voor medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en paramedici. De organisatie had de behoefte aan een integraal systeem waarin alle ketenpartners geïntegreerd zijn en waarmee unieke klanteigenschappen en behoeften gevolgd kunnen worden.

De organisatie had intern een systeem ontwikkeld wat niet meer aansloot bij het huidige proces. Het systeem was ingericht op het volgen van projecten en opleidingen. Daarmee was de behoefte van individuen onvoldoende duidelijk en was het moeilijk om hierop marketing activiteiten te baseren. Er was behoefte aan een integraal systeem waarin alle ketenpartners geïntegreerd zijn en waarmee unieke klanteigenschappen en behoeften gevolgd kunnen worden.

Aanpak

De klant heeft de probleemstelling gepresenteerd en tevens de oplossingsrichting aangegeven. Na analyse van het primaire proces, waarin de klant in eerste instantie de papierstroom wilde automatiseren, is een impact analyse gedaan. Gedurende deze analyse bleek het automatiseren van de papierstroom onvoldoende business value te hebben. Op basis hiervan is de productvisie aangepast. Dit heeft geleid tot een integraal digitaal systeem waarin de werkwijze vereenvoudigd en meer transparant is gemaakt

Rol Solware

Solware heeft als kennishouder van webapplicaties en administratieve processen de vereiste kennis en kunde ingebracht. Gedurende het proces heeft Solware continue als sparringpartner opgetreden, waarin tijdens de applicatie ontwikkeling enerzijds is ingezet op het ontwikkelen van een zo hoog mogelijke business value en anderzijds op het bewaken van het budget.

Resultaat

Samenvattend is er nu een centraal systeem voor Benecke waarin alle relaties uniek zijn en waarin alle commerciële wervingsactiviteiten zijn gecentraliseerd. Een online systeem wat het gehele nascholingsproces van inschrijving tot en met het volgen en afronden van de nascholing in zich bergt:

  • Digitalisering nascholingsproces, geen papieren proces meer
  • Migratie en verificatie van bestaande data naar nieuwe systeem
  • Ontdubbelen van historische deelnemer inschrijvingen
  • Koppeling met overheidsinstanties voor dataverrijking
  • Notificatie per SMS een dag voor de nascholing
  • Certificaten per e-mail ipv per post
  • Interactief whitelabel inschrijf formulier
  • Direct online betalen met iDEAL, creditcard en machtiging
  • Credit Management: herinneringen en aanmaningen via Buckaroo
De enige handeling die is overgebleven is het inschrijven voor de nascholing.

Technologie

Solware framework 2.0, Mollie API, BIG register API, MySQL5, PHP5, PDF generatie, MooTools, iCAL, NuSOAP, PHPExcel, Buckaroo.

Neem contact op