Portfolio

Online kwaliteitsmanagementsoftware voor MPS

MPS is een organisatie die onder andere kwaliteitsmanagementcertificaten ontwikkelt en via een dochterorganisatie audits uitvoert bij klanten en relaties. In de praktijk werd geconstateerd dat het beheer en onderhoud van kwaliteitsystemen bij klanten een tijdrovende bezigheid is. De behoefte was een digitaal kwaliteitsysteem wat eenvoudig ingericht, beheerd en gebruikt kan worden.

Aanpak

In samenwerking met MPS is een team geformeerd met zowel MPS medewerkers als het ontwikkelteam van Solware. De eerste stap is een proces analyse geweest waarin alle processen die binnen de reikwijdte van de productvisie vallen zijn vastgesteld. Op basis hiervan is een concept uitgewerkt wat vervolgens is ontwikkeld.

Rol Solware

De rol van Solware is enerzijds sparringpartner met betrekking tot het ontwikkelen van de productvisie en borgen van het gebruikersgemak. Daarin is ook vakinhoudelijke kennis van zusterbedrijf Freshprojects betrokken teneinde de toegevoegde waarde te maximaliseren.

Vervolgens heeft het ontwikkelteam van Solware de productvisie vertaald naar een modern interactief online kwaliteitsmanagementsysteem.

Resultaat

Het resultaat is een intuïtief allesomvattend kwaliteitsmanagementsysteem voor elke schakel in de keten. Het systeem is zo ontwikkeld dat elk type kwaliteitscertificaat ingevoerd kan worden. Vervolgens kunnen alle relevante zaken die aantoonbaar gemaakt kunnen worden in processen, documenten, functies, autorisaties, revisiebeheer, audits, to-do lijsten aan de betreffende certificaatnorm(en) gekoppeld worden. Een reductie van beheersmatige activiteiten van jaarlijks 80% en een sterke toename van de toegevoegde waarde voor het hele bedrijf.

Technologie

Solware framework 1.0, Custom JavaScript, Proces draw tool, GD, MySQL, PHP, PDF generatie.

Neem contact op